Hákový nakladač - auto s hydraulickou rukou

 

hakovy nakladac kontejner komunal kontejner sut

 

Předností tohoto vozidla  je využití hydraulického zařízení pro naložení a vyložení nákladu včetně jeho přepravy. To je pro zákazníka výhodné, protože ušetří čas a peníze spojené se zajištěním dalšího manipulačního prostředku. Tímto také odpadá koordinace prací více strojů.

Přepravujeme stavební materiály na paletách i volně ložené jednotlivé kusy zboží. Naložení hydraulickou rukou nebo mechanizací v místě nakládky, přeprava na místo určení, vyložení hydraulickou rukou.

Práce s hydraulickou rukou, délky 3,5m 950 Kč/hod.

 

Odvoz/dovoz

Zajišťujeme odvoz a dovoz zeminy, sutě, písku, štěrku, betonu, dřeva. Jsme schopni Vám najednou přivézt až 6t sypkých materiálu či 5-6 palet stavebního materiálu vozidlem vybaveným hydraulickou rukou.

Doprava vozidlem Renault Midlum 12t (odveze max. 6 tun). Každá zakázka Vám může být předem individuálně naceněna.

Přistavíme kontejner na suť či komunální odpad, přijedeme či vyměníme za druhý na zavolání po naložení, jsme schopni sami naložit smykovým nakladačem Bobcat S550 či bagrem 4,8t E50 Bobcat.

bobcat

 

 Dovoz materiálů

  • Písek na betonování i na maltu

  • Drcené kamenivo různých frakcí z kamenolomu

  • Beton z betonárek (max. zavlhlá konzistence)

  • Cihelný a betonový recyklát různých frakcí

  • Katrovaný substrát z kvalitní černé ornice

  • Okrasné kačírky různých frakcí

Odvoz a likvidace odpadů

  • Stavební suti a betonu 

  • Výkopové zeminy

  • Dřeva

  • Komunálního odpadu